Arduino Oefening 5 – PIR Sensor

In deze oefening gaan we beweging detecteren met behulp van een PIR sensor. Een PIR sensor detecteert beweging met behulp van infra rood straling. De PIR sensor bevat twee infra rood sensoren waartussen het verschil wordt gemeten om te bepalen of iets beweegt. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd geeft de middelste pin een signaal af.

Benodigdheden

  • Arduino Board
  • Breadboard & aansluitkabels
  • LED met ingebouwde weerstand of een 220 ohm weerstand
  • PIR sensor

Aansluitschema

arduino-with-pir-motion-sensor-schematics

Code

Code om de PIR sensor te testen is te vinden op:
http://playground.arduino.cc/Code/PIRsense

Let op! Het PIR signaal (gele kabel) moet om de code te laten werken aangesloten worden op pin 3.

In het code voorbeeld is voornamelijk de volgende code belangrijk voor de detectie en het inschakelen van de LED:

if(digitalRead(pirPin) == HIGH){
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
}

pir-sensor

De waarde pirPin bevat het signaal van de PIR sensor.

De de grootte van het verschil tussen de twee sensoren voordat beweging wordt gedetecteerd kan ingesteld worden door middel van de twee (in dit geval oranje) potmeters die op het printplaatje zijn bevestigd. De potmeters kunnen met behulp van een schroevendraaier worden ingesteld.